Home / Tag Archives: ביטוח רפואי לעובד זר

Tag Archives: ביטוח רפואי לעובד זר

כיצד לבחור ביטוח רפואי לעובד זר

כל תושב ישראלי מבוטח בביטוח הבריאות הממלכתי. עם זאת, כשזה נוגע לעובדים זרים, ברור כי ביטוח זה לא חל עליהם. בתנאים האלה, על המעסיק שלהם לרכוש את הביטוח, מה שאינו  משימה פשוטה על רקע מגוון האפשרויות הרחב המוצע בתחום. אז איך מבצעים את הבחירה המושכלת של פוליסה? המאמר הבא מתייחס …

Read More »